Mašle do vlasů. Velice práktická a lehká.

Dolů Nahoru